NLR Corrosieworkshop 2019

Workshop op gebied van preventie,
monitoring en management van corrosie

21 November 2019
Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum – Marknesse

Scope

Na een succesvolle eerste editie van de NLR corrosieworkshop organiseert NLR dit jaar een nieuwe workshop waarin we met onze stakeholders in gesprek willen gaan over de volgende onderwerpen:

  • Wat zijn (veelvoorkomende) corrosieoorzaken en hoe kunnen we deze tegengaan?
  • Wat zijn de belangrijkste zaken die stilstand en/of hoge kosten veroorzaken?
  • Welke corrosie beschermingsmaatregelen kunnen getroffen worden om en welke rol spelen financiën en beschikbaarheid van de vliegtuigen hierin?
  • Welke kansen en uitdagingen zien we voor de overgang naar milieuvriendelijke corrosiebeschermingsproducten?
  • Hoe kunnen corrosiesensoren en modellen ondersteunen bij het efficiënter maken van corrosiebeheersing en corrosieonderhoud?

Tijdens de presentaties zal ingegaan worden op corrosieoorzaken en het noodzakelijk corrosiemanagement wat noodzakelijk is om vliegtuigen te kunnen beschermen tegen corrosie. Met sprekers vanuit de operationele kant, coatingindustrie en onderzoeksinstellingen belooft de corrosieworkshop een gevarieerd aanbod aan corrosieonderwerpen te behandelen.

Programma

9:30        Ontvangst

10:00     Welkom

10:15     Jörgen van Es (KLu) over corrosie oorzaken NH90

10:45     René van den Hof (KLM) over corrosie en corrosie management bij KLM

11:15     Discussie

12:00     Lunch

13:00     AKZO Nobel over chromaatvrije verf

13:30     Paul Denissen (TUDelft) over “Real-time visualizing and quantifying of corrosion processes”

14:00     Ludmila ’t Hoen (NLR) over corrosie sensoren en modellering (update)

14:15     Discussie

15:00     Afsluiting en borrel

Achtergrond

NLR voert al tientallen jaren onderzoek uit naar corrosie, corrosiebescherming en corrosiegevoeligheid van vliegtuigmaterialen en vliegtuigconstructies. Ondanks al dit onderzoek blijft corrosie een grote kostenpost voor zowel de civiele als militaire luchtvaart . Dit is deels te verklaren doordat het operationele gebruik van vliegtuigen anders blijkt  dan oorspronkelijk voorzien, deels doordat een aanzienlijk arsenaal aan corrosiebeschermingsmaterialen qua formulering aangepast moeten worden vanwege strengere arbo- en milieuregelgeving, wat een negatieve invloed heeft op de prestaties. Verder is corrosie een vaak onvoorspelbare factor in het degraderen of zelfs falen van vliegtuigonderdelen, waardoor extra tijd voor onderhoud nodig is om de corrosieschade te herstellen. Dit ongeplande onderhoud is een belangrijk deel van de kosten gemoeid met corrosie onderhoud en tevens een reden van een lagere inzetbaarheid van vliegtuigen, wat ook weer een kostbare zaak is.

Om de kosten als gevolg van corrosie beter beheersbaar te maken is het noodzakelijk dat corrosie beter voorspelbaar wordt. Bij voorspelbaar gebruik van vliegtuigen kan dit door gebruik te maken van de ervaring met het vliegtuig over het optreden van corrosie. Bij nieuwe vliegtuigen, en zeker bij vliegtuigen waar nieuwe materialen gebruikt zijn in de constructie, is dit niet mogelijk. Ook bij wisselend gebruik zoals het geval is bij veel militaire vliegtuigen blijkt dit een stuk lastiger. Met behulp van monitoring van de omgevingscondities en modellering van de corrosie kan in deze situaties toch een voorspelling gedaan worden over de te verwachten corrosie.

NLR visie

Hoge kosten voor corrosie preventie en corrosie onderhoud zijn te voorkomen door corrosiebeschermingsmaatregelen in combinatie met monitoring van enerzijds de corrosiviteit van de omstandigheden en anderzijds monitoring van de corrosie zelf. In combinatie met modellering van de corrosiegevoeligheid van de constructie met zijn beschermingssystemen kan op deze manier een goed beeld verkregen worden van het risico op corrosie en de noodzaak van inspecties en onderhoud.

Idealiter kan de initiatie van het corrosieproces gedetecteerd worden, zodat ingegrepen kan worden als corrosie net ontstaan is en de kosten van reparatie relatief laag zijn. Onnodige inspecties kunnen hiermee voorkomen worden. Een probleem hierbij is echter dat corrosie vaak heel lokaal optreedt en de meeste (sensor)systemen voor corrosie monitoring slechts een beperkte oppervlakte kunnen monitoren. De locatie van het monitoringssysteem moet dan juist gekozen worden zodat de eerste corrosie ook daadwerkelijk gevonden wordt. Om te voorkomen dat op de verkeerde locatie gemonitord wordt is het noodzakelijk de omgevingsfactoren te monitoren waarmee het risico op corrosie bepaald kan worden. Hiermee kan niet voorkomen worden dat corrosie inspecties uitgevoerd worden terwijl er geen corrosie is, maar er kan wel voorkomen worden dat grootschalige corrosie optreedt zonder dat dit verwacht werd.

De combinatie van daadwerkelijke corrosie monitoring en monitoring van de omgevingscondities lijkt een veelbelovende insteek om de kosten voor corrosie beheersbaar te maken. Hierbij is het noodzakelijk goed inzicht te hebben of krijgen in de snelheid van corrosie en de locatie waar corrosie zal optreden in de constructie. Modellering van corrosie in constructies is noodzakelijk om hier grip op te krijgen. NLR wil onderzoek faciliteren om al deze opties te onderzoek en om zo betere ondersteuning te kunnen bieden bij het beheersbaar maken van corrosieproblemen en zo kosten te verlagen en inzet te verhogen.

Locatie

De workshop zal worden gehouden op onze locatie Voorsterweg 31, 8316 PR Marknesse.

De routebeschrijving is hier te vinden.

Voor toegang tot het NLR terrein is een geldig ID (paspoort, ID kaart of rijbewijs) nodig. Zonder een geldig ID kunnen wij u helaas geen toegang verschaffen tot het terrein.