When

13/10/2021    
10:30 - 12:00

Artificiële Intelligentie is overal en wordt een steeds belangrijker onderdeel van onze samenleving. Wat is de impact van AI op onze maatschappij en het bedrijfsleven? Waar liggen de kansen? Als TO2 willen we de activiteiten binnen de AI technologie stimuleren, ondersteunen en verder ontwikkelen, waarbij de unieke faciliteiten van de TO2 instellingen kunnen worden ingezet. Aangezien de wereld om ons heen niet stil staat betekent dat een collaboratieve aanpak van alle betrokken partijen in het ecosysteem om Nederland aan een koploperspositie te helpen op het gebied van kennis én toepassing van AI.

Het onderwerp Artificiële Intelligentie vraagt om een verkennende insteek vanwege de breedte en complexiteit van de inzetbaarheid. Wij nodigen u dan ook van harte uit om te ervaren wat we als TO2 instituten al doen op dit gebied en om samen met ons te verkennen welke behoeften en vragen er zijn over dit thema.

Programma

Opening

Nanda van der Stap | Dagvoorzitter
Paul de Krom | Voorzitter TO2 Federatie

Introductie artificial intelligence
door prof. Peter Werkhoven, Lid strategieteam van de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC)

Maatschappelijke vraagsturing artificial intelligence & TO2-instellingen
door prof. Wim van Saarloos, Hoogleraar theoretische natuurkunde

Diverse AI- en TO2-gerelateerde showcases in drie verschillende thema’s

  • Digital Twin
  • Autonoom
  • Safety & Security

Paneldiscussie

  • Liesje Schreinemache, Lid Europees Parlement, Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age
  • Focco Vijselaar, DG Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Mark van Venrooij, Koninklijke NLR – Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum